Синтезатор eSpeak (и с български глас)

Многоезичният речев синтезатор eSpeak е едно напълно безплатно и с отворен код решение за прочитане на текстове на глас на множество езици. Негов главен недостатък е в качеството на изходната реч – повечето потребители (особено тези свикнали с по-висококачествените речеви синтезатори), намират качеството наeSpeak за незадоволително. Едно от предимствата му е в пъргавостта (времето за реакция) при работа. Това обаче е за сметка на отчетливостта (разбираемостта) му. Друго негово предимство е това, че може коректно (макар и в повечето случаи – на английски) да произнася доста по-голям набор от знаци от Unicode кодовата таблица, в сравнение със SpeechLab.

Сдобиването с eSpeak става чрез изтегляне на инсталационния му пакет от официалния му уебсайт:http://espeak.sourceforge.net, от раздела „Download“, като се щрака на линка чийто етикет завършва на -win.zip – това е SAPI5 варианта на eSpeak за Windows.

Инсталирането е лесно – разархивира се изтегления ZIP архив и се стартира файла setup_espeak.exe. Натретия екран на инсталатора, ако в някое от полетата за посочване на езици за инсталиране не е въведеноbg, то трябва ръчно да бъде въведено в някое от празните полета в този екран на инсталатора. След това процедурата по инсталирането продължава по обичайния за всяка програма начин. След края на инсталацията, избраните в третия екран на инсталатора гласове на eSpeak ще бъдат налични за избор в екрана за настройки на текст-към-реч в Windows, намиращ се в контролния панел, както и в настройките за SAPI5 на съответния екранен четец.

Последно модифициране: сряда, 23 април 2014, 01:18