Синтезатор SpeechLab („Гергана“)

Продуктът SpeechLab, с неговия глас „Гергана“, е първия висококачествен синтезатор на българска реч. Въпреки че към момента има още две алтернативи, гласа „Гергана“ си остава най-предпочитания от масата незрящи, особено за работа (поради добрия баланс между пъргавост и отчетливост). Като негов недостатък може да се изтъкне липсата на поддръжка на по-рядко използвани знаци от Unicode кодовата таблица, като например знакът за неравенство (), и др. под., което може да изиграе лоша шега на слушащия текста ученик, ако такива знаци попаднат във въпросите на изпитния тест. Освен с четенето на текстове на български, SpeechLab се справя прилично добре и с четенето на текстове на английски, което си е предимство.

По-горе споменахме че той е безплатен, но това не е точно така. SpeechLab се разпространява безплатно, но само за хората със зрителни увреждания в България. Ако сте сред хората със зрителни увреждания Вие можете да получите безплатен индивидуален лиценз за некомерсиално ползване на SpeechLab 2.0 от Фондация "Хоризонти" или от Съюза на слепите в България.

Инсталирането на SpeechLab е много лесно. Стартира се изпълнимия файл на инсталиращата програма, щрака се няколко пъти на бутона Next, след това на бутона Install, а накрая – на бутона Finish и инсталирането е завършено. Препоръчително е след края на инсталацията да рестартирате компютъра. След това гласа „Гергана“ („Gergana“) ще бъде наличен за избор в екрана за настройка на текст-към-реч в контролния панел наWindows, както и в настройките за SAPI5 в съответния екранен четец.

Последно модифициране: сряда, 23 април 2014, 01:16