Екранен четец: JAWS for Windows

JAWS for Windows е един доста добър продукт на фирмата Freedom Scientific, но неговият основен недостатък е, че е платен. Все пак ползването му за целите на изпитването в някои случаи е оправдано, например: вече е инсталиран на компютъра на който ще се провежда изпитването; ученикът, който ще бъде изпитван умее да борави само с този екранен четец, и т.н.

Официалният уебсайт на JAWS for Windows е: http://www.freedomscientific.com/products/fs/jaws-product-page.asp. От там може да се изтегли 40-минутна демонстрационна версия на продукта, както и да се закупи лиценз за екранния четец. Демонстрационната версия работи 40 минути и спира. За да работи още 40 минути, трябва да се рестартира компютъра.

Последно модифициране: сряда, 23 април 2014, 00:46